Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Svensk politik behöver en “game changer”

Det är snart bara 2 månader kvar till riksdagsvalet och för de som önskar se någon förändring i svensk politik ser det mörkt ut.  Framförallt för oss som vill se en borgerlig regering som driver borgerlig politik. Politik som sätter konsekvensanalys och hållbarhet i fokus när det ska fattas beslut och som vill att staten ska fokusera på sina kärnuppgifter.

Allas röster blir sannolikt meningslösa

Ett vanligt resonemang är att en röst på partier som till synes inte tar sig in i riksdagen är en “bortkastad” röst. Detta taktiktänkande finns inte minst hos borgerliga väljare, då de känner ett starkt behov av att lägga sin röst på ett etablerat borgerligt parti för att slippa en vänsterregering i ytterligare en mandatperiod. Märk väl att vi sällan hör att det är för att de vill ha en Alliansregering, utan snarare för att de vill slippa de andra. Vilket innebär att de inte röstar för något utan mot något.

Hoppet är förvisso det sista som lämnar en. Men förstå den frustration som borgerliga väljare nu känner när de börjar inse att det sannolikt är helt meningslöst vilket parti de röstar på. Allt tyder på att vi kommer fortsatt att få vänsterstyrd politik oavsett.  

Svensk politik behöver en “game changer”

För att vi ska få någon förändring i svensk politik krävs det att något exceptionellt inträffar som kastar om spelplanen lite grand. Vi behöver helt enkelt en “game changer” som gör att vi kan komma bort från de låsningar som orsakar det besvärliga parlamentariska läge vi befinner oss i. Ett parlamentariskt läge som ser ut att bara förvärras med tiden.

Jag tänker försöka förklara det hela genom att beskriva och måla upp det sannolika parlamentariska läget vid 2 olika scenarier. Dels det sannolika parlamentariska läget om riksdagsvalresultatet blir som det förmodas bli  i höst. Och dels hur en “game changer” skulle kunna förändra läget.

Det förmodade valresultatet i höst

Vi börjar med det absolut mest sannolika scenariot och det som förmodas hända som det ser ut idag. Hur skulle då rösterna och mandaten fördelas? Sannolikt hade vi inte fått några stora skillnader mot vad vi ser i opinionsundersökningarna idag. Vill du själv ha koll på opinionsundersökningarna och laborera på egen hand så rekommenderar jag Mandatkollen.se och Pollofpolls.se. Men om jag gör en kvalificerad gissning av valresultatet, utifrån de trender och väljarstöd som opinionsundersökningarna antyder, skulle det kunna se ut så här:

Förmodat valresultat i riksdagsvalet 2018

Röstfördelning(%) Mandat
Vänsterpartiet 8,5 32
Miljöpartiet 4,5 17
Socialdemokraterna 21 80
Sverigedemokraterna 25 95
Centerpartiet 7,5 28
Liberalerna 5 19
Moderaterna 20,5 78
Kristdemokraterna 3
Medborgerlig Samling 1
Övriga 4

Vi har nu hamnat i en situation där det mest sannolika utfallet i höstens val är att SD kommer att bli största parti och få ca 25% av rösterna. Detta samtidigt som S sannolikt kommer att kollapsa och bara nå strax över 20%. Alliansen kommer också att haverera eftersom KD med stor sannolikhet kommer att hamna under 4%. KD har tidigare räddats av taktikröstande moderater, men som det nu är så kommer även L att behöva stödröster. Detta innebär att stödrösterna inte kommer att räcka till för att rädda KD.

Än mer prekärt parlamentariskt läge väntar

Om vi denna mandatperiod haft ett besvärligt parlamentariskt läge, så är det inget mot vad vi kommer att stå inför i höst med ett valresultat som ovan. Det kommer att bli ytterst prekärt i mångas ögon. Och frågan är vad vi kommer att få för regering. Eftersom både S och Alliansen kollapsar kommer vi ställas inför en rad möjliga och omöjliga regeringsalternativ. Varav vissa är mer sannolika än andra.

Regeringsalternativ efter förmodat valresultat i riksdagsvalet 2018

Som vi ser i bilden ovan så kommer de Rödgröna(1) med 129 mandat fortfarande vara större än Alliansen(8) med 125 mandat. Men de kommer inte ha ett tillräckligt regeringsunderlag och finna stöd för sin politik. Inte ens med stöd av mittenpartierna C och L kommer de att få stöd för sin politik i riksdagen. Så då är frågan vad som kommer att hända.

Får vi S och M i samma båt?

Många har spekulerat i att S och M ska “ta ansvar” och bilda regering ihop. Men de skulle inte heller få egen majoritet, utan skulle behöva ha med antingen L eller C. Vilket säkert inte skulle vara något problem. Frågan är väl bara om S och M verkligen skulle sätta sig i samma båt. Men alternativet är att antingen S eller M själva söker stöd hos SD för att regera. Det finns dock inte en chans i världen att de skulle sätta sig i samma regering som SD. Speciellt inte när SD är större än de själva. Det är nog inte heller speciellt sannolikt att varken S eller M skulle låta sig vara beroende av stöd från SD i regeringsställning. SD har helt enkelt blivit för stora för att hantera.

Mest sannolikt är en regering med S, M och C

Det kommer som ni förstår bli ytterst besvärligt att bilda regering i höst. I slutändan tror jag dock att vi kommer att se en regering med både S och M. Det finns helt enkelt inte några andra tänkbara alternativ. Det är dessutom den, till synes, säkraste och bekvämaste vägen för både S och M. Man kan då lätt slå sig för bröstet och säga att de tar ansvar för Sverige.  Dock kommer ju sannolikt inte mandaten att räcka för dessa två att bilda majoritetsregering. Så troligtvis kommer man även att ta med sig C också. M skulle säkert hellre ha med L, men S skulle definitivt föredra C och sannolikt vinna den förhandlingen.

Inga utsikter för någon större förändring av politiken

Vad tror vi då om den politik som kommer att föras? Jo med S i regeringen så kommer vi att få sossepolitik. Och även om Alliansen skulle bilda regering så kommer de att behöva stöd av S eftersom C och L aldrig skulle acceptera att ta stöd av SD. Så kort och gott lär det inte att bli någon större förändring mot idag. 

Vad skulle en “game changer” få för effekt?

Om vi då istället ser till vad som skulle hända om en “game changer”, mot all förmodan, skulle ta sig in i riksdagen. Då skulle vi sannolikt få en markant förändring i valresultatet och skapa helt nya möjligheter att slippa de låsningar som vi har i svensk politik idag. Förhoppningsvis skulle vi även få ett bättre debattklimat där man börjar bry sig mer om vad som sägs än vem som säger det.

Vilket parti skulle kunna bli en “game changer”?

Vad är det då för parti som skulle kunna bli en “game changer”? Det är inte vilket parti som helst som kan fungera som en “game changer” utan det måste uppfylla följande kriterier:

 • Får inte vara belastat av att ha varit med och försatt svensk politik i den här situationen.
 • Måste anses rumsrent och ha kompetenta och klanderfria företrädare som de andra partier kan samarbeta med utan att förlora ansiktet.
 • Måste kunna ha bred målgrupp och samtidigt uppfattas som ett vettigt alternativ till SD.

Detta innebär att inget av de befintliga riksdagspartierna kan bli en “game changer”. Det finns idag bara ett parti  som uppfyller alla kriterier för att fungera som en “game changer”. Det partiet är Medborgerlig Samling (MED).

Krävs att folk börjar tänka steget längre

Vad gäller MEDs valresultat så vill jag påstå att det handlar om att MED antingen får ca 1% eller rejält mycket mer än 4%. Givetvis är det förstnämnda valresultatet i nuläget väldigt mycket mer sannolikt. Detta eftersom den enskilt största orsaken till att man inte lägger sin röst på MED är att folk tror att det skulle vara en bortkastad röst. Men om folk skulle börja tänka steget längre och inse att det är de andra partierna som man kastar bort sin röst på. Då kan läget förändras drastiskt.

Så om jag gör en kvalificerad gissning av valresultatet baserat på att MED faktiskt kommer in i riksdagen då skulle valresultatet kunna se ut så här:

Valresultat i riksdagsvalet 2018 om Medborgerlig Samling kommer in i riksdagen (Röstfördelning %)

 

Röstfördelning(%) Mandat
Vänsterpartiet 8,5 32
Miljöpartiet 4,5 17
Socialdemokraterna 21 78
Sverigedemokraterna 15 56
Centerpartiet 7 26
Liberalerna 4,5 17
Moderaterna 18 67
Kristdemokraterna 2,5
Medborgerlig Samling 15 56
Övriga 4

Som synes skulle MED då ta en hel del väljare från SD. Närmare bestämt de väljare som valt att rösta på SD enbart för att de varit det enda alternativet till de traditionella etablerade partierna. Det är fastlagt bland annat genom SCBs Partisympatiundersökning att det är många som röstat på SD trots att de egentligen inte sympatiserar med partiet. Många har sannolikt röstat på SD enbart i syfte att ge ett stort långfinger åt de andra partierna. Och det är ju klart att om man har velat reta de övriga partierna och “etablissemanget” så mycket som möjligt, så har ju en röst på SD fyllt sitt syfte väl. Samtidigt så har man inte haft något alternativ. Skulle man få ett vettigt alternativ att rösta på så skulle sannolikt många välja det alternativet. Och om MED inför valet verkar få över 4%, så kommer MED att kunna vara just det vettiga alternativet.

Jo MED skulle sannolikt få ca 15%

Du kan säkert ha reagerat på att jag håller för sannolikt att MED skulle få 15% av rösterna i valet i höst, om MED mot all förmodan skulle ta sig över 4%-spärren. Jag  reagerade också med viss förvåning över den höga siffran, men hur jag än räknar så hamnar MED där. Det finns helt enkelt en hel del argument som talar för det och jag skulle kunna skriva ett helt inlägg om bara det. Men kortfattat är huvudargumenten följande

 • Det är en enorm skillnad på ett parti som är riksdagsmässigt dvs över 4%-spärren jämfört med ett parti under spärren. Förutsättningarna för att locka till sig röster ökar då avsevärt. Dels för att partiet inte längre anses vara en bortkastad röst och dels för att partiet får betydligt större uppmärksamhet.
 • Många av SDs väljare är tidigare borgerliga väljare och bör rimligtvis välja ett  parti som driver en borgerlig politik om man bara erbjuds ett vettigt alternativ som är riksdagsmässigt.
 • SD förmodas kunna få 25%. Drygt hälften av dessa väljare är ännu inte SD-väljare utan väljare som kommer från andra partier, men vill byta bort sina gamla partier. Rimligtvis borde en del av dessa kunna överväga ett vettigt alternativ till SD som  är riksdagsmässigt.
 • Det har funnits ett motstånd mot att gå till SD till följd av stigmatisering och social utfrysning från omgivningen. Många väljare har trots detta valt att gå till SD, även om det hållit tillbaka SDs framfart. Motståndet har avtagit något över tid men finns kvar till viss del och många SD-väljare skulle sannolikt välkomna ett rumsrent alternativ.
 • Det finns ett utbrett politikerförakt och MEDs företrädare är inga yrkespolitiker med politiken som karriär, utan politiker med yrken.
 • Det finns exempel på liknande politiska rörelser i Europa (t ex En Marche med Macron) som nått extrem framgång på kort tid när de väl blivit accepterat som ett fullgott alternativ.
 • Därtill har MED ett väldigt genomarbetat partiprogram och kan appellera till en bred målgrupp.

Det finns såklart också en del saker som talar emot MEDs framfart som att det sannolikt kan komma att saknas tillräckligt med valsedlar för MED i alla vallokaler och att partiet saknar ekonomiska resurser. Men sammantaget så landar jag trots allt i MED sannolikt skulle få ca 15% om partiet skulle lyckas ligga över riksdagsspärren inför valet. Det är såklart det sistnämnda som är smått osannolikt. Inte att MED skulle få 15% om partiet skulle visa sig vara riksdagsmässigt inför valet.

SD har blivit för stora för sitt eget bästa

Även om MED sannolikt skulle ta en hel del väljare som annars skulle har röstat på SD skulle ju ändå SD sannolikt fortfarande bli större än de var vid förra valet. Men de blir inte så stora att de blir helt ohanterliga för de övriga partierna. SD har helt enkelt blivit för stora för sitt eget bästa. För SDs del så skulle MED faktiskt kunna vara biljetten till ett positivt inflytande på den politik som förs. Även om det skulle innebära att man som parti skulle få färre röster. Men utan MED så kommer SD att bli så stora att det mer eller mindre omöjliggör samarbeten med övriga partier.

Om vi nu kollar på vilka regeringsalternativ vi skulle ha om MED kommer in får vi en helt annan bild än tidigare.

Regeringsalternativ efter riksdagsvalet 2018 om Medborgerlig Samling inte kommer in i riksdagen

Öppnar sig för nya regeringsalternativ

De rödgröna (1) med 127 mandat skulle fortfarande vara större än Alliansen (7) på 110 mandat. Men Alliansen tillsammans med MED skulle vara betydligt större på 166 mandat. Men vad som är än mer intressant är att M tillsammans med MED och SD skulle ha egen majoritet på 179 mandat. Nu är det inte speciellt sannolikt att M skulle sätta sig i en regering med SD efter allt som varit, även om det underlättar att M fortfarande är större än SD. Däremot så är det nog inte så otroligt att M skulle kunna tänka sig att regera med SD som stödparti om de har MED som regeringspartner istället för L och C. Tillsammans med L och C i Alliansen har det varit lönlöst för M att ens öppna dörren mot SD. Men med MED skulle M helt plötsligt få ett möjligt regeringsalternativ, där man kan använda sig av SD som stödparti.

MED kan “krossa socialismen”

Skulle MED komma in i riksdagen skulle vi dessutom sannolikt slippa vänsterpolitik under ganska lång tid framöver och “krossa socialismen“. Detta innebär att vänstern kommer att göra allt för att smutskasta Medborgerlig Samling, vilket vi redan sett exempel på. Sannolikt kommer de även få hjälp från många av de traditionella partierna och “etablissemanget” då även de, med all rätt, känner att deras maktposition är hotad. Det är många starka krafter som kommer att göra allt för att förhindra att de förlorar sin makt. 

MED är den “game changer” som behövs i svensk politik

Summerar man det hela så är det så att Medborgerlig Samling är det enda parti som faktiskt kan göra skillnad i svensk politik och vara den “game changer” som så väl behövs. Det är just denna insikt som fått mig att engagera mig i Medborgerlig Samling.  

Tänk steget längre och fundera på vad du vill uppnå med din röst

Nu inför detta viktiga val i höst så skulle jag vilja uppmana dig som väljare att tänka steget längre. Och faktiskt fundera över vad du vill uppnå med din röst. Du kanske instinktivt känner att du vill ge ett så stort långfinger som möjligt åt de etablerade partierna i syfte att få dom att ändra sig och sin politik? Personligen kan jag förstå om det känns bra att lägga din röst på något som sticker de andra partierna i ögonen. Men oavsett hur mycket det sticker i ögonen, så kommer de inte ändra på sig. Hittills har det bara haft motsatt effekt och istället förvärrat situationen, då den så kallade “7-klövern” bara gjort så mycket tvärtemot SD som möjligt. Så om du verkligen vill få till en förändring av svensk politik, då är det faktiskt Medborgerlig Samling du bör lägga din röst på. Enbart om MED kommer in riksdagen kan vi komma runt de låsningar och det bekymmersamma parlamentariska läget som vi har. Lägger du din röst på något annat parti fram tills dess att MED är över 4%-spärren, då bidrar du till status quo i svensk politik. När väl MED är över 4%-spärren, då kan vi börja snacka politik!

Gör en insats redan nu

Observera att du inte behöver vänta till 9 september för att påverka med din röst. MED behöver din hjälp redan nu. Här är en rad saker du kan göra.

 1. Rösta MED i opinionsundersökningar
  Om du får frågan i någon opinionsundersökning så kan du ju riskfritt uppge Medborgerlig Samling. Att synas i opinionsundersökningarna är avgörande för huruvida MED ska lyckas eller inte.
 2. Berätta för andra
  Få även andra att tänka steget längre och inse att en röst på MED faktiskt är det enda som kan göra skillnad i svensk politik.
 3. Bli gärna medlem i Medborgerlig Samling eller stöd partiet på annat sätt.
  MED är en ideell gräsrotsrörelse utan något som helst partistöd. Därför är det oerhört värdefullt om du väljer att bli medlem. Vill du hjälpa partiet ytterligare kan du köpa en riksdagsobligation.

Din röst på MED har stor betydelse även under 4%-spärren

Sen ska tilläggas att även om vi inte lyckas få in MED i detta valet så kommer det fler chanser. Och även om MED inte når 4% så kan din röst göra stor skillnad. Vid 1% så får MED valsedlar upptryckta till nästa val. Och vid 2,5% blir partiet berättigat till visst partistöd. Så låt inte din röst bli bortkastad. Lägg din röst på Medborgerlig Samling!

Till sist vill jag bara be dig som läst detta inlägg att fylla i följande frågeformulär för min egen lilla opinionsundersökning. Du kan antingen göra den direkt här eller gå in på följande länk:
https://goo.gl/forms/5lfFK7MsrdzCCjl72

 

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”Vill du följa Vettigt.nu och bli uppdaterad när jag postar ett nytt inlägg?” group=”Public”]

1 kommentar

 1. Har redan blivit medlem i MED

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*