Just nu är det populärt att förfäras över att privata företag gör stora vinster inom välfärden. Men att skylla på företagen är lika dumt som att bli arg på en boll för att den inte ligger still när man släpper den i en backe. Det enda sättet för att få bollen att ligga still är att tömma den på luft. Men då är det ju inte längre en boll. 

Förfäras över det som förfäras bör
Det man istället ska förfäras över är det slöseri och den ineffektivitet som i regel genomsyrar offentliga verksamheter. Med tanke på det så är det ju inte det minsta konstigt att företag inom välfärden kan gå ordentligt med vinst. Måttstocken är ju satt utefter kostnaderna för den offentliga verksamheten. T ex får en friskola i regel samma ersättning per elev som kommunala skolan får för motsvarande elev. Skillnaden är ju sen att friskolan drivs som ett företag där kostnadseffektivitet sitter i väggarna. I den kommunala skolan är det något helt annat som sitter i väggarna.

Den offentliga verksamhetens sjuka natur
Jag har större delen av mitt liv jobbat i privata verksamheter och framförallt själv drivit egna företag. Men under perioder så har jag också jobbat i offentliga verksamheter och det som alltid slagit mig då är en total avsaknad av respekt för de pengar som verksamheten drivs med. Ett typexempel på hur det kan låta är när lärare på en kommunal skola sitter och diskuterar vad de ska göra med alla pengar som just deras verksamhet har budgeterats. Då går man in för att verkligen spendera varje krona som är budgeterad, för annars så “brinner de pengarna inne”. Följaktligen sitter man och beställer en massa böcker och material som man egentligen inte behöver. Detta hade aldrig skett i en privat verksamhet. Där hade man sparat de pengarna till den dag då de kanske kommer att behövas. Så kan man dock inte tänka i den offentliga verksamheten. För om verksamheten inte skulle göra av med hela budgeten, då är ju risken stor att man inte får lika stor budget nästa år. Därför ligger det i den offentliga verksamhetens natur att spendera alla pengar den får och gärna lite till. En offentlig verksamhet kan ju inte heller gå i konkurs. Om verksamheten drar över budget, då är det ju bara att äska mer pengar.

Välfärdsföretagens stora vinster belyser ett stort existerande problem
Visst sticker det i ögonen att välfärdsföretagen kan göra så stora vinster som ägarna sedan kan plocka hem som utdelning. Detta belyser ett stort existerande problem. Men det är inte ett problem att välfärdsföretagen går med vinst eller att vissa personer blir rika. Problemet som synliggörs av detta fenomen är ineffektiviteten och resursslöseriet inom den offentliga verksamheten. Så att nu ge sig på företagen för att få dom att minska sina vinster är, enligt mig, fullständigt missriktat och rent populistiskt. Genom att begränsa välfärdsföretagens möjligheter att göra vinster så vill man få dom att bli lika ineffektiva som den offentliga verksamheten. På så sätt vill man slippa den pinsamma synligheten av det offentligas oförmåga att driva verksamheter kostnadseffektivt.

Reformera offentliga verksamheter till att verka mer företagsmässigt
Är det då möjligt för offentliga verksamheter att drivas mer företagsmässigt? Varför inte? Ett företag ska ta tillvara dess ägares intressen och följa dess ägardirektiv. När det gäller det offentliga så är det medborgarna som är dess ägare. Och som det är idag så agerar många offentliga verksamheter i egenintresse, snarare än i medborgarnas intresse. Vi behöver helt enkelt bättre ägardirektiv för de offentliga verksamheterna samt ledare för de offentliga verksamheterna med respekt för våra gemensamma resurser. Sätt fokus på det istället för att göra det besvärligare för företag.

Till syvende och sist så handlar det dock om att medborgarnas representanter i “styrelsen” i alltför hög grad själva saknar företagsmässig insikt och respekt för skattemedlen. Så innan någon förändring kommer att ske så lär vi behöva en ny “styrelse” i företaget Sverige.